List các dòng điện thoại Nhật unlock được tại Việt Nam

List các dòng điện thoại Nhật unlock được tại Việt Nam

Lượt xem: 21327

Công Ty nhận unlock tất cả điện thoại mang từ Nhật.

Nhằm thuận tiện cho quý khách đang ở bên Nhật hoặc quý khách đang ở VN mà có người nhà bên Nhật cần gừi điện thoại về sử dụng và muốn biết được máy có thể unlock xài được ở VN hay không.

Công ty đã làm LIST bảng giá đầy đủ thông tin và update hầu hết đầy đủ.

Dưới đây là các thuật ngữ.

Unlock phần mềm : Máy sử dụng ổn định, tương đương máy quốc tế. ( Thời gian từ 15-30 phút )

Unlock code : Máy sử dụng ổn định, máy thành phiên bản quốc tế. ( Liên hệ )

Unlock sim ghép sóng ổn định : Có thể ghép ngoài ( 5-10 phút ), ghép trong ( 1-24 tiếng )

Unlock sim ghép sóng không ổn định : Có thể ghép ngoài ( 5-10 phút ), ghép trong ( 1-24 tiếng )


SHARP (SH)

- Vodafone 703sh, 703shf, 802sh, 902sh, 903sh : Unlock phần mềm.
 
- Softbank 810sh, 811sh, 812sh, 813sh, 814sh, 815sh, 904sh, 920sh, 922sh (Trước 3/2008) : Unlock sim ghép + kích multimedia, sóng ổn định hoàn toàn.
 
- Sottbank 816sh, 824sh, 825sh, 830sh, 832sh, 841sh, 842sh, 843sh, 922sh (từ 4/2008), 923sh, 930sh, 931sh, 932sh, 933sh, 934sh, 935sh, 936sh, 940sh, 941sh, 942sh, 943sh, 944sh, 945sh, 001sh, 002sh, 004sh, 008sh, 105sh, 108sh, 202sh : Unlock sim ghép, sóng không ổn định, không xài 3G, dễ mất multimedia
 
- Softbank 003sh, 005sh, 006sh, 007sh, 009sh, 101sh, 102sh, 102sh II, 103sh, 104sh, 107sh, 109sh, 200sh, 203sh : unlock bằng sim ghép, sóng không ổn dịnh, không bị mất multimedia.
 
- Docomo : SH-01a, SH-02a, SH-03a, SH-04a, SH-06a, SH-07a, SH-01b, SH-02b, SH-03b, SH-04b, SH-05b, SH-06b, SH-07b, SH-10b (only 3G) , SH-01c, SH-02c, SH-03c (only 3G), SH-04c, SH-05c (only 3G), SH-06c (only 3G), SH-07c, SH-08c : Unlock bằng sim ghép, sóng không ổn định.
 
- Docomo : SH-09c, SH-10c, SH-11c, SH-03d, SH-05d, SH-03e , SH-04e. : Unlock bằng sim ghép, sóng không ổn định ( Yêu cầu quý khách trước đó có thể unlock code bên Nhật tại nhà mạng docomo )
 
- Docomo : SH-12c, SH-13c, SH-01d, SH-02d, SH-04d, SH-06d, SH-07d, SH-09d, SH-10d, :  unlock bằng phần mềm sóng ổn định 100%.
 
- Docomo new 2013-2014: SH-01e, SH-02e, SH-04e, SH-05e, SH-06e, SH-07e, SH-08e, SH-01f : unlock bằng phần mềm sóng ổn định 100%.
 
TOSHIBA ( T ) 
- Vodafone 803T, 902T, 903T, 904T : Unlock phần mềm.
 
- Softbank 705T, 810T, 811T, 812T, 813T, 814T, 815T, 816T, 822T, 823T, 824T, 830T, 910T, 911T, 912T,  920T, 921T : Unlock phần mềm.
 
- Docomo T-01a : Unlock phần mềm.
 
- Docomo T-01c: Unlock sim ghép, sóng không ổn định, không bị mất multimedia.
 
- Docomo T-01d, T-02d :  : Unlock bằng sim ghép, sóng không ổn định ( Yêu cầu quý khách trước đó có thể unlock code bên Nhật tại nhà mạng docomo )
 
FUJITSU ( F )
- Docomo F-905i, F-906i, F-01A, F-02a, F-03a, F-08a, F-09a, F-01b, F-02b, F-03b, F-04b, F-06b, F-07b, F-08b, F-01c, F-03c, F-04c, F-05c : Unlock sim ghép, sóng không ổn định, không bị mất multimedia.
 
- Docomo T-01d, T-02d, ,F-07c, F-09c, F-11c, F-12c, F-01d, F-02d, F-03d, F-03d girl, F-04d, F-05d, F-06d, F-07d, F-08d, F-09d, F-10d, F-11d, F-12d, F-01e, F-02e, F-03e, F-04e, F-05e : Unlock bằng sim ghép, sóng không ổn định ( Yêu cầu quý khách trước đó có thể unlock code bên Nhật tại nhà mạng docomo )

 

NEC & Casio (N & CA)

- SoftBank Unlock :820N, 821N, 830N, 831N (only 3G), 840N (only 3G), 841N, 930N, 931N , 940N, 001N, 101N : Unlock sim ghép, sóng không ổn định, không bị mất multimedia.

- Docomo N905i, N906i, N-01a,N-02a, N-03a, N-04a, N-01b, N-03b, N-08b (only 3G), N-04c : Unlock sim ghép, sóng không ổn định

- Docomo N-06c , N-01d, N-03d, N-04d, N-05d, N-06d, N-07d, N-08d, N-01e, N-02e, N-03e, N-04e, N-05e : Unlock bằng sim ghép, sóng không ổn định ( Yêu cầu quý khách trước đó có thể unlock code bên Nhật tại nhà mạng docomo )
 

Panasonic (P)

- SoftBank 822p, 823p (only 3g) , 824p (only 3g), 830p, 840p, 841p, 842p : unlock sim ghép chỉ dùng được nghe, gọi, nhắn tin.

- Softbank 920p, 921p, 930p, 931p, 940p, 941p, 942p, 001p, 002p, 003p, 101p, 103p : Unlock sim ghép, sóng không ổn định, không xài 3G, dễ mất multimedia

- Softbank 102p : Unlock code.

- Docomo p905i, p906i, P-01a, P-02a, P-03a , P-04a, P-05a , P-06a, P-07a , P-08a, P-09a, P-10a, P-01b, P-01b, P-03b, P-04b, P-05b, P-06b , P-01c, P-02c, P-03c, P-04c : Unlock sim ghép, sóng không ổn định

- Docomo P-05c, P-06c, P-07c , P-01d, P-02d, P-03d, P-06d, P-07d, P-08d, P-01e, P-02e : Unlock bằng sim ghép, sóng không ổn định ( Yêu cầu quý khách trước đó có thể unlock code bên Nhật tại nhà mạng docomo )

- Docomo P-04d, P-05d : Unlock code tại Việt Nam
 

SONY / SONY Erricson (SO)

- Docomo SO-905i, SO-906i : Unlock sim ghép, sóng không ổn định

- Docomo SO-01b, SO-01c, SO-02c, SO-03c, SO-01d: Unlock phần mềm.

- Docomo SO-02d, SO-03d, SO-04d, SO-05d, SO-01e, SO-02e, SO-03e: Unlock code.

- Au by Kiddi Is11s : Unlock phần mềm, không vào được 3G, không nhắn được tin (do bản thân máy không có 2 dịch vụ này)

LG (L)
- Docomo L-01B, L-03B, L-04B, L-01C, L-03C, L-06C, L-07C, L-10c, L-01d, L-02d, L-01d, L-02d, L-03d, L-04d, L-05d, L-06d , L-01e, L-03e , L-04e: Unlock phần mềm.
 
SAMSUNG (SC)
- Softbank 707sc, x01sc,731sc, 740sc , 820sc, 821sc, 830sc, 840sc, 930sc, 931sc, 940sc, 941sc, 001sc : Unlock phần mềm.
 
- Docomo sc-01b, sc-02b, sc-01c, sc-02c, sc-01d, sc-03d, sc-04d, sc-05d, sc-06d, sc-02e, sc-03e : Unlock phần mềm.
 
- Docomo sc-02d , sc-01e : Unlock phần mềm.
 
Iphone
- Iphone 3G : Unlock phần mềm
 
- Iphone 3GS : Unlock phần mềm. Nếu máy là iPhone 3GS 8G phải unlock bằng phần cứng. ( Thời gian 1-24 tiếng )
 
- Iphone 4 : Nếu máy là iPhone 4 8G thì có thể mua code thành quốc tế .
Nếu máy là 16G, 32G thì :
version 4.x.x = dùng sim ghép sóng ổn định.
version 5.x.x và 6.x.x = Phải mở máy, làm phần cứng, hạ baseband. Sử dụng sóng ổn định, xài 3G tốt.
 
- Iphone 4S và Iphone 5 : có thể unlock mọi phiên bản bằng sim ghép, sóng ổn định, xài 3G tốt.
 
Dell (DL)
- Softbank 001DL : Unlock phần mềm.
 
- Softbank 101DL : Unlock code.

Bình luận