Nếu Quý khách đang ở Nhật và muốn mua máy đem về Việt Nam để giải mã. Vui lòng click ở đây.